Nieuws update

30 augustus 2022 Nieuwsbrief

Nieuwe module rugscan 

Wij zijn gestart met een nieuwe module rugklachten. Wist u dat 45% van het arbeidsverzuim te maken heeft  met uitval door klachten aan het bewegingsapparaat? Wij hebben deze nieuwe module om die reden  ontwikkeld. De hele rug wordt in één onderzoek in kaart gebracht. Wij kunnen dit onderzoek inpassen  tijdens een reguliere health check, maar het onderzoek kan ook los ingepland worden. Wij werken in dit  traject nauw samen met een orthopedisch chirurg en een fysiotherapeut. Neem contact met ons op als u  hier meer over wilt weten. Of plan een afspraak in op de gebruikelijke wijze via ons secretariaat.  

 

Wachtlijstbemiddeling voor klachten bewegingsapparaat 

Voor uw medewerker die wacht op een afspraak in de reguliere gezondheidszorg hebben wij mogelijkheden  tot wachtlijstbemiddeling. Wij hebben een groot netwerk in de 2elijnszorg en kunnen u hiermee van dienst  zijn. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap voor uw werknemers, maar u weet ook als geen ander welke  consequenties het heeft voor uw bedrijf als waardevolle werknemers uitvallen wegens arbeidsongeschiktheid. Heeft u een werknemer die verwezen moet worden naar een orthopedisch chirurg in verband met klachten aan het bewegingsapparaat zoals rugklachten, heup- of knieklachten, neem dan  met ons contact op. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw medewerker op korte termijn door een orthopedisch  chirurg gezien kan worden.  

 

Business developer 

Rik van Peperstraten is alweer ruim vier maanden in dienst bij ons bedrijf. Eén van de verantwoordelijkheden van onze business developer is het onderhouden en uitbouwen van de dienstverlening aan bestaande klanten. Rik heeft inmiddels al met een deel van de bestaande contacten kennis kunnen maken en komt na verloop van tijd bij iedereen langs. Wilt u invloed hebben op zijn planning? Neem dan contact op met Rik via rvanpeperstraten@travelclinic.com.  

 

Klanttevredenheid 

Wij hechten waarde aan uw mening over de samenwerking die wij hebben met u als klant. Wij willen voor uw werknemers, in het buitenland, de beste medische zorg. Wij passen onze dienstverlening aan op de behoefte van de klant. Wij denken mee en willen u graag op dit vlak ontzorgen. Om onze dienstverlening te evalueren passen wij met regelmaat klanttevredenheidscontroles in. Een nieuwe methode die we gebruiken is de online formulieren genaamd Forms. Ad random sturen wij periodiek een korte vragenlijst rond over diverse onderwerpen. Mocht u deze vragenlijst ontvangen verzoeken wij u vriendelijk een paar minuutjes van uw kostbare tijd te gebruiken om deze vragen te beantwoorden. Alleen samen kunnen we onze dienstverlening optimaliseren. 

 

Extra service 

Wij kunnen als extra service kosteloos parkeerruimte bieden aan onze klanten, uw medewerkers.  Er is echter beperkt plaats. Als u of uw medewerkers hiervan gebruik willen maken, geef dit aan bij het  maken van de afspraak, dan reserveren wij een plek. 

 

Werk en ultraviolette (UV) straling 

De relatie tussen UV-straling en het ontstaan van huidkanker staat niet bij iedereen scherp op zijn of haar  netvlies. Toch is UV-straling de meest belangrijke risico-factor voor huidkanker. UV-straling is afkomstig van  de zon en kan een onbeschermde huid binnendringen. De UV-straling kan DNA beschadigen met huidkanker  tot gevolg. In Europa is er inmiddels sprake van een epidemie: In de afgelopen 20 jaar is de jaarlijkse  incidentie van huidkanker verdubbeld. Terwijl het klimaat warmer wordt, de bevolking groeit en verder  vergrijsd zijn de vooruitzichten met betrekking tot huidkanker niet gunstig.  

Mensen die overdag werken in de buitenlucht zijn extra kwetsbaar. Zo zijn er alleen al in de Europese Unie  naar schatting ruim 15 miljoen buitenwerkers die te maken hebben met verhoogde UV-blootstelling. En  hoe meer blootstelling aan UV-straling hoe groter de kans op huidkanker. Buitenwerkers die aan meer dan  40% UV-straling worden blootgesteld dan normaal hebben 2 tot 3 meer kans op huidkanker!  

Beroepsziekte 

Grote leden van de Europese unie hebben de ernst van deze situatie niet onderschat. Zo wordt in Duitsland  sinds 2015 huidkanker erkent als beroepsziekte bij werknemers die werkzaamheden in de buitenlucht  verrichten. Zeer recent (2022) heeft de World Health Organisation (WHO) onderzoek verricht naar de relatie  tussen beroepsmatige blootstelling aan UV-straling en huidkanker. De WHO concludeert dat er voldoende  wetenschappelijk bewijs bestaat voor deze relatie. Bovendien heeft de WHO UV-straling aangemerkt als  kankerverwekkend. 

Resultaten pilot-project 

Belangrijk is de vraag welke acties er nodig zijn om het risico op huidkanker te minimaliseren. Binnen dit  kader heeft SkinTwin in samenwerking met de CTC een pilot-project afgerond. Dit project had als doel om  de gehele huid van buitenwerkers te screenen op huidkanker met behulp van state-of-the-art technologie.  In totaal hebben meer dan 100 vrijwilligers van diverse bedrijven hieraan meegedaan. 5% van de  deelnemers bleken huidkanker te hebben. 

Vroegtijdige detectie 

Soms is het voldoende om een verdachte huidafwijking te verwijderen. Soms is een ingrijpende operatie  nodig om weer gezond te worden. In beide gevallen is langdurige behandeling van huidkanker nodig.  Bovendien bestaat de kans dat mensen na de diagnose last van krijgen van psychische problemen zoals  stress, depressie en angst. Dit alles leidt gemakkelijk tot langdurig ziekteverzuim en absentie. Vroegtijdige  detectie van huidkanker is daarom van grote waarde voor zowel de werkgever als werknemer. Het  maximaliseert de kans op genezing en inzetbaarheid van werknemers.  

Naast vroegtijdige detectie van huidkanker tijdens de pilot vielen een aantal andere zaken op. De  deelnemers voelden een sterke erkenning van het belang van hun huidgezondheid. Voor veel mensen is  het haast vanzelfsprekend dat zon en huid belangrijke gezondheidsaspecten binnen- en buiten de  arbeidsuren zijn. Bovendien levert iedere huidkankerscreening een verhoogd risico-perceptie op. De  deelnemers zijn meer alert op de gevaren van UV-straling en eerder geneigd om niet alleen zichtzelf beter  te beschermen maar ook collega’s hiertoe aan te zetten. 

Aanvullende module van bestaande health checks 

Na het afronden van de pilot is de CTC in het eerste kwartaal van 2022 gestart met de uitrol van  huidkankerscreening als nieuw onderdeel van bestaande medische keuringsprogramma’s. Inmiddels  hebben een snelgroeiend aantal bedrijven hun verantwoordelijkheid genomen, en kunnen hun  werknemers nu een periodieke huidkankerscreening uitvoeren. Hiermee laten deze werkgevers zien dat  het welzijn van hun personeel van grote waarde is. 

Met het preventieprogramma ‘Werk Zon & Huid‘ zijn wij overtuigd dat we bedrijven een  toekomstbestendige huidkankerscreening kunnen bieden dat op langere termijn standhoudt en resultaat  oplevert. Wij moedigen bedrijven daarom aan om zich aan te sluiten want alleen samen kunnen we de  impact van huidkanker verminderen. 

Heeft u interesse of wilt u meer over het preventieprogramma ‘Werk Zon & Huid‘? Stuurt u dan bericht  naar info@skintwin.nl of naar rvanpeperstraten@travelclinic.com

 

Vooraankondiging Griepvaccinatie 

Wij hebben bij onze leverancier wederom een bestelling geplaatst voor griepvaccins. Het vaccineren van dit  vaccin zal in Q4-2022 plaatsvinden. We zullen u hiervan op de hoogte houden. 

De belangrijkste redenen om een griepvaccinatie te adviseren: 

  • Hogere kans op gecompliceerd beloop griep indien hogere leeftijd 
  • Hogere kans op gecompliceerd beloop griep indien persoon onderliggende aandoeningen en/of  risicofactoren zoals bijvoorbeeld suikerziekte of het gebruik van afweer onderdrukkende medicatie Voorkomen van uitval van arbeidskrachten op de werkvloer 

Door vaccinatie wordt de transmissie keten van het griepvirus onderbroken en is er minder kans op verspreiding  van de ziekte. Als veel mensen gevaccineerd zijn tegen griep wordt de verspreiding van het virus bemoeilijkt waar  ook niet-gevaccineerde mensen voordeel van hebben (lagere kans om de ziekte te krijgen). Dit geldt natuurlijk  ook voor de werkvloer. Hoe meer mensen er gevaccineerd zijn (tegen COVID-19 en griep) des te minder kans op  verspreiding van deze virussen onder de mensen op de werkvloer. Dit is het principe van de groepsimmuniteit  en ook een van de redenen voor het succes van de rijksvaccinatieprogramma’s. Daarnaast is er ook nog het  “zachtere” argument dat veel mensen in het najaar griepachtige verschijnselen ontwikkelen. Het kan dan handig  zijn om te weten dat griep dan minder waarschijnlijk is bij een tegen griep gevaccineerd persoon; in deze context  is het uiteraard ook van belang dat mensen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn.  

 

Openingstijden 

Wij zijn geopend van maandag tm vrijdag van 8.30-17.00 uur.  

Geclusterde PCR-aanvragen op locatie kunnen altijd op aanvraag doorgang vinden, ook in het weekend.  Wilt u een afspraak maken voor een health check, vaccinatie, huidkankerscreening, covid diagnostiek of  één van onze andere producten/modules? U kunt telefonisch contact opnemen via 010-8201120 of stuur  een mail naar world@travelclinic.com.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *