Nieuws update

28 februari 2023 Nieuwsbrief

Griepvaccinatie 

Wist u dat het griepvaccin nog tm februari gegeven kan worden? Ondanks dat het lijkt dat het Influenza (griep) virus op z’n retour lijkt te zijn, heerst het echter nog steeds en worden er nog regelmatig mensen goed ziek van. Dit zorgt voor uitval op het werk wat onwenselijk kan zijn. Het vaccineren tegen de griep kan voorkomen dat u ernstig ziek wordt. Heeft u het vaccin nog niet gehad en zou u dit graag nog willen? Neem even contact met ons op via 010 – 820 11 20 of mail naar world@travelclinic.com. Wij helpen u graag om influenza en daarmee uitval zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

SARS-COV-2 

Gelukkig is de wereld weer open, er kan weer (bijna) zonder restricties worden gereisd en het verplichte antigen/PCR testen is zo goed als verdwenen uit het dagelijks leven. Desondanks is Corona er echt nog wel en worden er dagelijks nog steeds heel veel mensen (opnieuw) besmet en ziek. Met de huidige varianten lijkt het dat we er gelukkig minder ziek van worden, maar is er nog steeds flink uitval op de werkvloer door te bemerken. Samen met de andere circulerende virussen welke griepachtige verschijnselen geven (bv het RS-virus, het Rhinovirus of het daadwerkelijk Influenzavirus) is het soms lastig te bepalen of iemand COVID-19 besmet is of dat het om influenza gaat. Nog steeds bieden wij de mogelijkheid tot het testen op het Corona-virus, danwel middels antigen sneltest, danwel middels PCR test. Wilt u weten of uw klachten veroorzaakt worden door COVID-19 of door iets anders, kunt u bij ons terecht voor een test om in ieder geval COVID-19 uit te sluiten. Neem hiervoor contact met ons op via 010 – 820 11 20 of mail naar world@travelclinic.com. 

 

Rugscan 

Sinds enkele maanden hebben wij de mogelijkheid om bij u, of uw medewerker(s) een rugscan uit te voeren. Uit de praktijk is gebleken dat veel medewerkers kampen met (lichte) klachten in het bewegingsstelsel (rug, armen en/of benen), waarvan de oorsprong mogelijk ligt in de wervelkolom. Wij hebben een geavanceerde scanner, waarmee binnen enkele minuten de complete wervelkolom zonder röntgenstraling in beeld kan worden gebracht. Wij kunnen deze beelden, samen met een eventueel klachtenpatroon, voorleggen aan de orthopedisch chirurg of fysiotherapeut met wie wij voor deze rugscan samenwerken. Zij kunnen deze data analyseren en vervolgens een gedegen advies en een fast-track zorgtraject voorleggen. Ondertussen zijn er al meerdere bedrijven geweest die gebruik hebben gemaakt van deze service (zowel preventief: het in kaart brengen van de ruggengraat, met opvolging na een bepaalde periode, als probleem-onderzoekend: een medewerker met langdurige klachten is geanalyseerd en op de juiste wijze doorverwezen naar een specialist). 

 

 

Huidkankerscreening

124.000 nieuwe kankerpatiënten in 2022 Zo luidt de sombere titel op de webpagina van het integraal kankercentrum Nederland. Ten opzichte van 2021 zijn dat 1000 patiënten meer. De incidentie van huidkanker nam toe van 22.591 (in 2021) naar 23.305 (in 2022). In de jaarlijkse huidkanker incidentie is het basaalcelcarcinoom niet meegenomen door het IKNL. In 2022 betrof het aantal mensen die voor het eerst te maken kregen met deze vorm van huidkanker meer dan 60.000. Deze cijfers tonen aan dat er in de situatie rondom huidkanker weinig is veranderd. Sterker nog, de druk op ons zorgsysteem blijft enorm en de kosten stijgen alleen maar verder. Door het (periodiek) maken van een huidscreening, kunnen gevoelige, risicovolle, of al aanwezige huidafwijkingen (vroegtijdig) gevonden worden. Door deze screening periodiek uit te voeren, kan een beloop van deze afwijking (al dan niet nieuw) goed in de gaten gehouden worden. Meerdere bedrijven maken nu al gebruik van deze service en bieden deze aan hun werknemers aan. De feedback die wij krijgen van deze werknemers is niets anders dan positief. Van deze populatie heeft 10% huidkanker. De meesten realiseerden zich niet dat UV-straling uit zonlicht (of uit werkzaamheden zoals lassen) zo’n schadelijk effect kan hebben op de huid en dat de huid dan ook goed beschermd dient te worden. Meer informatie over onze huidkankerscreening? Neem contact met ons op. 

 

Zijn wij uw partner in Travel Health Management? 

Wij hechten waarde aan uw mening over ons bedrijf. Wij willen voor u de beste medische zorg en wij passen onze dienstverlening aan op uw behoefte. Wij denken mee en willen u graag op dit vlak ontzorgen. Wij kennen hierin twee contacten: u als zijnde het bedrijf en uw werknemers die daadwerkelijk bij ons op locatie komen voor de Health Checks. Om onze dienstverlening te evalueren passen wij met regelmaat klanttevredenheidscontroles in. Eind vorige jaar hebben we u benaderd om deel te nemen aan een korte review. Hartelijk dank voor uw deelname. In hoeverre ervaart u de Corporate Travel Clinic als uw partner in Travel Health Management? Maar liefst 25% was het helemaal met deze stelling eens, 62,5% was het hiermee eens en 12,5% was neutraal. Welke rating zou u onze dienstverlening willen geven? Gemiddelde score: 8,2. Wij kregen suggesties over de wijze waarop we uw ervaring met de Corporate Travel Clinic Erasmus MC nog verder kunnen verbeteren, zoals betere informatievoorziening en de service op locatie zou u nog flexibeler willen zien. Wij zijn heel blij met deze terugkoppeling en nemen uw suggesties mee. Eind dit jaar komen wij bij u terug met wederom een korte vragenlijst. Alleen samen kunnen we onze dienstverlening optimaliseren. 

 

Uitbreiding medische staf 

Met ingang van 14 februari treedt een nieuwe arts in dienst. Haar naam is dr. van Nispen tot Pannerden. Zij is internist-infectioloog. Dr. van Nispen tot Pannerden zal, evenals een groot deel van de andere artsen, de medische health checks voor haar rekening nemen en zal zij mee gaan draaien in de 24/7 dienstverlening. Wij zijn erg verheugd met haar komst. 

 

Nieuwe ontwikkelingen: @-learning 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een volledig nieuw ontwikkelde e-learning voor specifiek uw werknemer die voor korte of langere tijd naar het buitenland wordt uitgezonden. In deze e-learning – die wij World Wise Travel als naam gegeven hebben, komen de meest voorkomende medische problemen die samenhangen met een verblijf in het buitenland aan bod. Elk onderwerp wordt ingeleid aan de hand van een speciale animatie film, waarna het onderwerp wordt uitgewerkt met aanvullende informatie en prikkelende multiple choice vragen. Vanaf Q2 2023 zullen wij deze e-learning aan onze klanten gaan aanbieden. Neem contact met ons op als u meer hierover wilt vernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *