Corporate Travel Clinic Erasmus MC adviseert ten aanzien van alle gezondheidsaspecten die relevant zijn tijdens werkzaamheden in het buitenland. Indien gewenst inventariseren we op locatie de kwaliteit van de lokale gezondheidszorg voordat een internationaal project daadwerkelijk wordt gestart. Op basis van onze bevindingen adviseren wij gericht, zodat waar nodig tevoren adequate maatregelen worden genomen. Ook tijdens het verblijf van uw medewerkers in het buitenland kunnen wij desgevraagd medische ondersteuning bieden. Onze toegewijde medische staf is voor noodsituaties 24/7 beschikbaar. We beschikken over een outbreak response team waarmee kan worden overlegd tijdens regionale of mondiale uitbraken van ziekten en bieden actief hulp bij het organiseren van een medische repatriëring of evacuatie in geval van nood.

 

Onze medische consultancy functie omvat: 

  • 24/7 medical helpdesk 
  • Medische supervisie van beroepsduikers 
  • Chemical hazards 
  • Emergency response en outbreak management 
  • Medische audit op locatie
  • Desktop medische audit 
  • Beoordelingen met betrekking tot lost-time-injuries (LTI) 
  • Telemedicine