PCR sneltest varianten

26 juli 2021 Nieuwsbrief

Toch helaas weer onrust als het gaat om SARS-CoV-2! Nederland kleurt inmiddels rood op de Europese kaart gelet op het aantal nieuwe besmettingen. Het veelbesproken reproductiegetal is inmiddels voor het eerst sinds lange tijd weer groter dan 2. Kanttekeningen zijn hierbij zeker te maken. De overgrote meerderheid van de nieuwe gevallen betreft op dit moment besmettingen onder jongeren die er in het algemeen niet dermate ziek van worden dat opname in het ziekenhuis noodzakelijk is. In de andere leeftijdsgroepen wordt nog geen stijging van betekenis gezien. Of dit als gevolg van het toenemende aantal volledig gevaccineerde personen zo zal blijven, is nu de vraag die iedereen bezighoudt. In de diverse ziekenhuizen is er tot op heden gelukkig nog geen sprake van een substantiële toename van het aantal opnames, al wordt hier en daar al wel melding gemaakt dat het toch weer drukker lijkt te worden.

Begeleidende vragen gaan uiteraard over de rol die nieuwere varianten zoals de delta-variant gaan spelen. Hoe besmettelijk is/zijn deze precies? En hoe beschermend is vaccinatie, zowel in het voorkómen van ernstige ziekte en/of overlijden als in het beschermen tegen (een nieuwe) besmetting. Ook met het oog op dit laatste geldt dat er wel een toenemend aantal meldingen is van mensen die na een volledige vaccinatie toch besmet raken. In diverse landen om ons heen wordt dit ook gezien. Echter, de ernst van het ziektebeeld lijkt in die gevallen in het algemeen duidelijk minder. Maar deze personen dragen uiteraard potentieel wel bij aan het verspreiden van de ziekte in de periode dat zij het virus bij zich dragen.

Heeft dit gevolgen voor het testbeleid? In Nederland is de oproep gedaan om weer heel terughoudend te zijn met sneltesten en vooral weer PCR’s in te zetten. Dat heeft twee belangrijke redenen. De eerste is dat met behulp van een PCR in het laboratorium kan worden bepaald met welke virusstam men te maken heeft, iets wat met een antigeen sneltest niet kan. Hier speelt dus een argument van surveillance mee. De tweede reden is dat is gebleken dat bij besmettingen onder (volledig) gevaccineerde personen de hoeveelheid virus die men bij zich draagt vaak aanmerkelijk lager is. De kans om dit te missen met een minder gevoelige antigeen sneltest is reëel en wordt gesteund door onze eigen ervaring vanuit het ziekenhuis.

Wij delen graag een aantal overwegingen met u:

  1. Wellicht ten overvloede: op dit moment worden mensen als immuun (of beter: zo immuun mogelijk, want gegarandeerde en volledige bescherming wordt zoals bekend helaas niet gehaald!) beschouwd indien zij:
  • Een volledige vaccinatieserie afgerond hebben langer dan 14 dagen geleden
  • COVID-19 doorgemaakt hebben en daarna nog 1 vaccinatie hebben ontvangen langer dan 14 dagen geleden
  • COVID-19 doorgemaakt hebben in de afgelopen 6 maanden
  1. Een (doorbraak)infectie bij een op basis van bovengenoemde criteria als immuun beschouwd persoon, kan zich uiten met heel weinig tot geen klachten. Echter, bij deze mensen is wel degelijk virus aantoonbaar en zo iemand moet op zo’n moment dus ook als besmettelijk worden beschouwd. Waar de hoeveelheid virus enerzijds lager is (en daarmee de besmettelijkheid waarschijnlijk ook) dreigt paradoxaal genoeg juist het gevaar dat zo iemand toch meer mensen besmet omdat diegene geen klachten heeft en daarmee dus gewoon blijft deelnemen aan het maatschappelijk leven.
  2. Wanneer in bovengenoemde situatie zo iemand dan besmet raakt met een besmettelijkere variant, zoals de deltavariant die in Nederland binnen afzienbare termijn de overhand gaat hebben of wellicht al heeft, wordt dit probleem alleen maar groter.
  3. Een ander gevaar is al genoemd: door de lagere hoeveelheid virus in deze groep bestaat een grote kans dat een COVID antigeen sneltest vals-negatief is. Bij gevaccineerde personen dient dus zonder meer een PCR te gebeuren als men hier het virus wil opsporen.
  4. Op dit moment is nog onbekend hoeveel schade de nu circulerende varianten onder gevaccineerde personen kan aanrichten. Onze indruk is vooralsnog dat de meerderheid van hen weinig klachten zullen krijgen en niet in een ziekenhuis zullen belanden.

Met deze 5 punten in gedachten willen wij een drietal situaties noemen:

I. Een heterogene groep van gevaccineerde (a) en ongevaccineerde (b) personen die samenwerken in een project waarbij 1,5 meter afstand niet te realiseren is
Groep a kan groep b besmetten, zeker indien de klachten bij personen in groep a meevallen en dus niet tijdig worden onderkend. Ons advies is om SARS-CoV-2 screening in een dergelijke gemengde groep te verrichten door middel van een PCR. Mochten er in later stadium mensen zijn die klachten ontwikkelen dan heeft een PCR-test zoals boven besproken de sterke voorkeur.

II. Een homogene groep van gevaccineerde personen samen in een ‘bubble’
In deze groep is de kans op onderlinge besmetting duidelijk afgenomen. Het lijkt er tot nu toe op dat in het algemeen ook de ernst van een eventuele besmetting bij mensen die eerder zijn gevaccineerd meevalt. Een dergelijke groep is daarmee uiteraard de meest optimale situatie. Als u in deze groep om valide redenen toch wilt screenen (bijvoorbeeld: een remote locatie van het project, een te grote cost-of-error van het missen van SARS-CoV-2) dan is een PCR het screeningsonderzoek van voorkeur. Bij klachten geldt dit eveneens!

III. Een homogene groep van ongevaccineerde personen samen in een ‘bubble’ Indien screening op SARS-CoV-2 gewenst is dan blijft in deze groep zeker een plaats voor sneltesten. Een PCR blijft uiteraard gevoeliger – iets wat niet vaak genoeg kan worden onderstreept. Als in een dergelijk cohort toch mensen met klachten worden gevonden dienen deze uiteraard zo snel mogelijk opnieuw te worden getest, zowel in hun eigen belang als uit oogpunt van de rest van de (meest kwetsbare) groep. In zo’n geval heeft een PCR opnieuw de voorkeur.

Er zou uiteraard meer over te zeggen zijn, maar hopelijk biedt dit wat handvatten voor een aantal veel voorkomende scenario’s

Voor aanvullende vragen zijn wij bereikbaar via world@travelclinic.com. Binnen openingstijden zijn wij tevens telefonisch bereikbaar op nummer 010-8201120. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website corporate.travelclinic.com.

In het weekend zijn wij voor COVID-19 testen op afspraak geopend van 09:00-11:00.

Met vriendelijke groet namens ons Management Team, Dr. Lennert Slobbe, internist-infectioloog

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *