Nieuwsupdate: COVID-19

28 juni 2021 Nieuwsbrief

In Nederland lijkt het tij als het gaat om SARS-CoV-2 gelukkig eindelijk te keren! Wat in positieve zin anders is in vergelijk met vorige COVID-19 golven is het feit dat het aantal personen dat geheel of gedeeltelijk is gevaccineerd inmiddels fors is gestegen.

In deze nieuwsbrief praten we u kort bij over een viertal onderwerpen, namelijk:

  1. Antigeensneltesten: is er nieuws?
  2. Praktische zaken in relatie tot vaccinatie
  3. COVID-19 antistoffen/ serologie
  4. Health checks: aanvullende service

I. Antigeensneltesten: is er nieuws?

Nog even kort. Een antigeensneltest is minder nauwkeurig dan een PCR. Bij mensen met klachten is de gevoeligheid van een sneltest in het algemeen voldoende. Zat een antigeensneltest er achteraf toch naast, dan geldt doorgaans dat iemand op de dag van de eerder nog negatieve sneltest naar alle waarschijnlijkheid niet (heel) besmettelijk was voor diens omgeving. Dat is voor een normale (werk)situatie vaak afdoende, behalve voor situaties waarin men zich dergelijke afzwaaiers niet kan of wil permitteren.

Een zelftest maakt gebruik van hetzelfde principe als een antigeensneltest. Echter, de gedachte achter deze zelftesten is dat toepassing bedoeld is om vroeg-detectie van COVID-19 te bevorderen terwijl iemand nog geen symptomen heeft. Concreet: deze testen zijn dus niet bedoeld voor mensen met klachten. En ook niet voor als u contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt of als u terug bent gekomen uit een oranje gebied! Onze voornaamste zorg zit hem erin dat zelftesten toch buiten het bedoelde indicatiegebied zullen worden toegepast. De gevoeligheid van zelftesten is echt vele malen lager dan de professioneel toegepaste antigeensneltesten, soms maar nauwelijks boven de 50-60%.

Helaas is de afname van een antigeensneltest niet perse een aangename ervaring, al helemaal niet als ook de neusgang diep wordt gesampled. In dat opzicht is er wellicht wel nieuws te melden. Er zijn inmiddels speekselpen-testen ontwikkeld en nog in verdere ontwikkeling waarbij een testpersoon gedurende 2 minuten op een sponsje ‘sabbelt’. Na 15-30 minuten incubatie van het speekselmonster kan een testuitslag met heel redelijke betrouwbaarheid worden afgelezen. Wij volgen deze ontwikkeling nauwgezet en maken hier en daar al gebruik van deze techniek die door de testpersonen als beduidend minder vervelend wordt ervaren.

Er is uiteraard nog geen uitgebreide ervaring met deze techniek, maar de eerste testen tonen dat de gevoeligheid vergelijkbaar zou moeten zijn met de gebruikelijke neus-keelswab. Het behoeft geen betoog dat ook hier geldt dat de betrouwbaarheid hoger zal zijn in aanwezigheid van klachten. Wij kunnen u bij interesse hierover nader informeren.

II. Praktische zaken in relatie tot vaccinatie

A. COVID-19versusnon-COVIDvaccinatie
Nog altijd wordt geadviseerd om een COVID-19 vaccinatie niet gelijktijdig met een voor bijvoorbeeld een reis benodigde non-COVID vaccinatie toe te dienen. Eigenlijk is dit nog enigszins een advies uit de oude doos dat stamt uit de voorbije periode dat er nog minder ervaring was met COVID-19 vaccinatie. Door vaccinaties qua timing uit elkaar te trekken, zijn optredende bijwerkingen immers makkelijker toe te schrijven aan vaccin A of B dan wanneer meerdere vaccins tegelijk werden toegediend. Om logistieke redenen kan het soms bijzonder onhandig zijn om meerdere vaccinatiemomenten in te lassen, zeker omdat voor een volledige vaccinatieserie van veel vaccins sowieso al meer toedieningsmomenten nodig zijn. In die gevallen is gelijktijdige toediening van COVID-19 en eventuele non-COVID vaccins geen bezwaar. Al staat of valt het met de bereidheid van de instantie door wie mensen worden gevaccineerd om dit te doen.

B. Timing/tussentermijnCOVID-19vaccinaties
Qua timing van COVID-19 vaccinaties wordt nogal eens gevraagd hoe het zit als men gevaccineerd wordt met een vaccin bestaande uit een serie van twee toedieningen. Het algemene antwoord is: houdt u waar mogelijk aan de aanbevolen termijn tussen de beide doses. Als dat om praktische redenen niet kan, geldt: de tussenliggende termijn oprekken mag wel, de termijn inkorten mag niet. Dit laatste gaat zeer waarschijnlijk ten koste van de effectiviteit van de vaccinatie.

C. Afronden COVID-19 vaccinatieserie met ander type vaccin: mogelijk of niet?
Een andere vraag is of een vaccinatieserie mag worden vervolgd of afgerond met een ander vaccin dan waarmee is gestart. Het korte antwoord is dat vooralsnog wordt geadviseerd om een serie af te maken met hetzelfde vaccin als waarmee is gestart.
Is dat niet mogelijk (men is bijvoorbeeld in het buitenland gestart met een vaccin dat niet in Nederland verkrijgbaar is) dan geldt: is het vaccin door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) goedgekeurd, dan mag de vaccinatie worden afgerond met een vaccin uit dezelfde klasse van een wel in Nederland verkrijgbaar vaccin. Betrof het een niet EMA- goedgekeurd vaccin dan geldt het advies om opnieuw een volledige vaccinatieserie te starten met een in Nederland verkrijgbaar vaccin.        Als iemand heftige bijwerkingen heeft ervaren van een bepaald type vaccin, bijvoorbeeld van een mRNA-vaccin, en er geldt een contra-indicatie om de tweede vaccinatie toe te dienen dan mag iemand na een tussenperiode van tenminste 4 weken de serie afmaken met een vector- vaccin. Het kan zijn dat in zo’n geval meer bijwerkingen optreden, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de uiteindelijke bescherming die in zo’n geval wordt opgebouwd. Deze kan in theorie minder, gelijk maar ook zelfs meer zijn.

D. SARS-CoV-2 infectie en vaccinatie: nog nodig en zo ja, hoeveel?
Iemand met een verder intact immuunsysteem die COVID-19 heeft doorgemaakt, heeft voldoende aan slechts 1 boostervaccinatie. Dit geldt dus ook als het vaccin waarmee men wordt gevaccineerd normaalgesproken bestaat uit een serie van twee.

E. Geel boekje en/of Corona Check App
Heel praktisch: laat van uw vaccinatie waar mogelijk een aantekening maken in uw gele vaccinatieboekje (geel boekje indien gewenst bij ons verkrijgbaar), en zorg dat uw vaccinatiebewijs wordt gekoppeld aan de Corona Check App die vanaf nu in werking gaat. Reizen met een papieren uitslag is vooralsnog zeker mogelijk, maar een digitaal bewijs is soms wel zo handig! In dat verband als klein uitstapje: wij werken eraan om ook onze testuitslagen te koppelen aan de Corona Check App, maar een aansluiting daarop wordt door de beherende instanties niet meteen heel makkelijk gemaakt…

F. Testen na vaccinatie: nodig of niet? En welke test dan?
Vaccinatie leidt er als het goed is toe dat het lichaam antistoffen aanmaakt tegen het SARS- CoV-2 virus. Globaal gezegd is deze bescherming hoog, al zijn (en met het oog op de toekomst wellicht nog: komen?) er mogelijk virusvarianten waartegen de bescherming wat minder lijkt. Deze antistoffen zijn in het bloed meetbaar (serologie).

De bescherming na vaccinatie is echter helaas geen 100%. Dat betekent dat in geval van klachten voorlopig nog wel getest zal moeten worden. Het is uiteraard de hoop dat deze urgentie om in geval van klachten na vaccinatie toch nog te laten testen langzaam zal afnemen als wereldwijd de besmettingscijfers dalen en vooral ook wanneer blijkt dat het overgrote deel van de wereldbevolking (mensen met een ernstig verminderde werking van het immuunsysteem daargelaten) na vaccinatie voldoende beschermd is tegen ernstige ziekte of sterfte in geval van het onverhoopt toch oplopen van COVID-19. Ook na vaccinatie geldt dat een PCR of een antigeensneltest nog gewoon bruikbaar is om een besmetting met SARS-CoV-2 aan te tonen. De uitslag wordt dus niet beïnvloed door iemands vaccinatiestatus.

Het is overigens raadzaam om voorafgaand aan een reis naar het buitenland goed te controleren of het ontvangende land een volledige vaccinatieserie al heeft geaccepteerd als inreisvereiste. In Europa en een toenemend aantal niet-Europese landen is dit in toenemende mate het geval, maar niet altijd! Het kan dus zijn dat het land waar u naartoe reist ondanks bewijs van een volledige vaccinatieserie toch nog aanvullend een negatieve uitslag van een sneltest of PCR vereist. Iets om goed rekening mee te houden om vervelende situaties te voorkomen!

III. COVID-19 antistoffen/ serologie

 

Soms beschikt u helaas niet over bewijs van een eerder doorgemaakte infectie of wordt om bepaalde redenen door instanties gevraagd om een COVID-19 antistofstatus. En soms is er persoonlijke interesse om te weten of men in het verleden COVID-19 heeft doorgemaakt of wil men weten of vaccinatie daadwerkelijk heeft geleid tot het aanmaken van antistoffen (niet-verplicht). Voor de bloedtest die hiervoor nodig is, kunt u bij ons terecht. Technisch gezien is het overigens in theorie wel mogelijk om antistoffen die zijn aangemaakt na vaccinatie te onderscheiden van antistoffen die zijn gevormd na een natuurlijke infectie. Echter, in de praktijk is dit nauwelijks van belang en zijn de meest gangbare serologische testen hiertoe niet in staat. Dus de uiteindelijk beantwoorde vraag is: zijn er antistoffen aanwezig of niet?

IV. Health checks: aanvullende service

 

Tot slot. Wij constateren dat er langzaam maar zeker weer meer wordt gereisd en dat de vraag naar periodieke health checks de afgelopen periode duidelijk aantrekt. Met een aantal bedrijven is de afspraak gemaakt dat wij werknemers die hiervoor binnen het bedrijf in aanmerking komen zelf oproepen om hen op deze manier te ontzorgen van deze administratie. Dit gebeurt via onze beveiligde portal zodat de privacy volledig is gewaarborgd. Wilt u ook van deze gratis service gebruik maken, laat het ons dan even weten. Ook wijzen we u op de mogelijkheid om een health check eenmalig of desgewenst periodiek uit te breiden met een longfunctietest. Dit naar aanleiding van vragen van werknemers die op dit punt behoefte hebben aan meer duidelijkheid in verband met een doorgemaakte COVID-19 infectie.

Voor aanvullende vragen zijn wij bereikbaar via world@travelclinic.com. Binnen openingstijden zijn wij tevens telefonisch bereikbaar. Ook kunt u contact opnemen via onze website https://corporate.travelclinic.com.

In het weekend zijn wij voor COVID-19 testen op afspraak geopend van 09:00-11:00.

Met vriendelijke groet namens ons Management Team,

Dr. Lennert Slobbe, internist-infectioloog

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *