Griepvaccinaties en health checks

12 oktober 2021 Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief praten we u bij over een tweetal onderwerpen.

I. Griepvaccinaties binnenkort weer van start!

Binnenkort wordt in Nederland weer gestart met de jaarlijkse griepvaccinatieronde. Net als voorheen is CTC u graag van dienst bij het verzorgen van vaccinatierondes in uw bedrijf. Naast de bekende redenen om een griepvaccinatie te adviseren (hogere kans op complicaties bij toenemende leeftijd of onderliggende aandoeningen, het voorkómen van uitval van personeel op de werkvloer en het onderbreken van de verspreiding van het griepvirus) is er evenals vorig jaar een extra argument om laagdrempelig te zijn met een vaccinatie tegen griep.

Immers, op het moment dat een griepgolf om zich heen grijpt en mensen koorts en/of luchtwegklachten krijgen, zal op voorhand uiteraard niet duidelijk zijn of de klachten het gevolg zijn van de wintergriep of van COVID-19. Met als bijkomend gevolg dat iemand niet zal kunnen werken zolang COVID-19 nog niet is uitgesloten. Het voor de hand liggende belangrijke voordeel van een wat liberaler beleid rond griepvaccinaties heeft hier uiteraard mee van doen: iemand die door een griepvaccinatie (deels) beschermd is tegen griep wordt niet ziek, krijgt geen koorts, hoeft de test-mallemolen niet in en kan gewoon aan het werk blijven!

Voor een aantal van onze partners geldt dat CTC al sinds jaar en dag betrokken is bij hun interne griepvaccinatierondes. Voor andere bedrijven geldt wellicht een wens om een actieve griepvaccinatiecampagne onder werknemers (als)nog te organiseren. Wij zijn u graag van dienst!

II. Health checks: aanvullende service

We maken graag van de gelegenheid gebruik u te herinneren aan het volgende. Met een aantal bedrijven is overeengekomen om het initiatief tot het uitnodigen van de binnen uw bedrijf voor een periodieke health check in aanmerking komende werknemers aan onze kant te leggen. Dit vindt plaats via onze beveiligde digitale portal, zodat aan alle privacywetgeving wordt voldaan. Laat ons weten indien u ook gebruik wilt maken van deze kosteloze service.

Voor verdere vragenzijn wij bereikbaar via world@travelclinic.com. Ook kunt ucontact opnemen via onze website: https://corporate.travelclinic.com.

In het weekend zijn wij voor COVID-19 testen op afspraak geopend van 09:00-11:00.

Met vriendelijke groet namens ons Management Team, Dr. Lennert Slobbe, internist-infectioloog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *