Update: COVID, huidkankerscreening en bedrijfsinformatie

01 februari 2022 Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief praten we u bij over een viertal onderwerpen, namelijk: 

  1. Update COVID-19 pandemie 
  2. Huidkanker screening 
  3. Personele bezetting 
  4. Nieuwe prijzen en indexering  

 

Update COVID-19 pandemie 

Volgens de meest recente cijfers van de WHO waren er eind januari 2022 wereldwijd meer dan 400  miljoen corona-infecties vastgesteld waarbij in totaal 5,7 miljoen personen zijn overleden  (gemiddelde mortaliteit van bijna 1,5%). De Nederlandse situatie is als volgt: In Nederland zijn er eind  januari 2022 tenminste 4,5 miljoen infecties vastgesteld, waarbij ruim 21,000 personen zijn  overleden (gemiddelde mortaliteit bijna 0,5%). De meeste besmettingen vinden plaats in de  leeftijdsgroep van 20-24 jarigen. Sinds het begin van de pandemie is er al sprake van ruim 400,000  gedocumenteerde infecties in deze leeftijdsgroep. Het grootste deel van alle corona infecties wordt  nu wereldwijd veroorzaakt door de omicron-variant van het SARS-CoV-2 virus. Door de vele mutaties  in het spike-eiwit is het virus besmettelijker dan eerdere varianten maar lijkt het er tevens op dat een  infectie met de omicron-variant een milder ziektebeloop kent. Toch is de precieze verklaring hiervoor  helaas niet zo eenvoudig omdat ook in de populatie er immuniteit opgebouwd is door het  doormaken van een natuurlijke infectie met (eerdere varianten van) het coronavirus, doordat er ook  beschermende effecten zijn van vaccinaties en boostervaccinaties, en dat ook de  behandelingsmogelijkheden van COVID-19 ziekte sterk verbeterd zijn waardoor er natuurlijk ook  bijgedragen wordt aan minder ernstige uitkomsten.  

Ter nuancering, het ziektebeloop van een infectie met omicron mag dan wellicht milder verlopen ten  opzichte van een infectie met eerdere virusvarianten zoals bijvoorbeeld de deltavariant, maar dat wil  nog niet zeggen dat een infectie met het omicron type alleen maar onschuldig is. De eerste  wetenschappelijke studies die dit bekeken hebben voor de omicron variant laten zien dat iets meer  dan 1% van de patiënten met een omicron infectie nog steeds moet worden opgenomen in een  ziekenhuis; 0,16% wordt zodanig ziek dat deze persoon opgenomen moet worden op een intensive  care en 0.06% van de geïnfecteerde personen komt te overlijden.  

Een opvallende bevinding is dat na een nieuwe infectie met omicron het lichaam wel wat antistoffen  aanmaakt, maar dat is gemiddeld genomen drie keer zo weinig als na een boosterprik. Op zich is dit

niet vreemd omdat een infectie met omicron meestal milde klachten geeft en blijkbaar daardoor het  immuunsysteem minder geactiveerd wordt dan in het geval van ernstige ziekte.  

Met de komst van omicron is ook het aandeel her-infecties sterk gestegen. Betrof van de zomer tot  half december 2021 gemiddeld 3 procent van de meldingen een herinfectie (met de delta-variant),  vandaag de dag gaat het om minstens 12 procent. De kans op een herbesmetting met omicron is  ruim 5 keer zo groot als bij de deltavariant; een eerder doorgemaakte infectie beschermt voor  slechts 20 procent tegen een herinfectie met omicron. Dit lijkt te komen doordat de antistoffen in  het lichaam veel minder goed in staat zijn om virusdeeltjes van het omicrontype onschadelijk te  maken omdat het spike-eiwit van het omicron type door de vele mutaties nogal veranderd is. Uit  onderzoek is gebleken dat er veertig keer zoveel antistoffen nodig zijn om de omicron-variant te  neutraliseren als bij het oorspronkelijke virus. Dit vormt ook de grondslag voor het advies om een  boostervaccinatie te halen (de boostervaccinatie graad van personen van 18 jaar en ouder in  Nederland is bijna 60%, dus lang nog niet iedereen heeft deze boostervaccinatie gehaald) omdat  hierna de antistofconcentratie sterk toeneemt. Ter illustratie, twee coronaprikken bieden hooguit 20  procent bescherming tegen een infectie met omicron. Na een boosterprik loopt de bescherming op  tot 55-80 procent. 

Ondanks dat een aantal vroege studies suggereren dat de huidige vaccins minder effectief tegen  omicron zouden kunnen zijn, lijkt het er sterk op dat de vaccins nog steeds bescherming bieden  tegen ziekenhuisopname en ernstige ziekte/overlijden en dus nog steeds verschil maken. 

Voor de diagnostiek van de omicron-variant zijn er geen zorgwekkende ontwikkelingen. De omicron variant is zowel met onze PCR testen als de antigeen sneltesten goed detecteerbaar. 

 

Corporate Travel Clinic gaat de strijd aan tegen huidkanker 

Huidkanker is wereldwijd één van de meest voorkomende kankersoorten. Het is de verwachting dat de incidentie van huidkanker alleen nog maar verder zal toenemen door toenemende groei van de wereldbevolking, toenemende vergrijzing van de bevolking maar ook door een cumulatief hogere  blootstelling aan UV straling ondermeer als gevolg van klimaatverandering. Teveel zonlicht en  daarmee samenhangende blootstelling aan UV straling direct op de huid wordt gezien als een van de meest belangrijke risicofactoren. Met name mensen die een buitenberoep hebben of langdurig werkzaam zijn in de tropen hebben om deze reden een verhoogd risico op huidkanker. Het is gebleken dat buitenwerkers vaak werken tijdens UV piek uren en daardoor gemiddeld een 3 maal hogere kans op huidkanker hebben. Bovendien is de UV straling waaraan iemand daadwerkelijk blootgesteld wordt ook toegenomen door reflecties van oppervlaktes. Door reflectie op wateroppervlak kan de UV blootstelling wel oplopen met een factor 30. Ook bijvoorbeeld piloten en stewardessen hebben een verhoogd risico op melanoom en basaalcelcarcinoom door een gemiddeld hogere blootstelling aan UV straling. In het Nationaal Actieplan Huidkanker dat vorig jaar aangeboden is aan de Tweede Kamer wordt ook het advies gegeven om huidkanker, dat in principe door gerichte screening en preventieve maatregelen voorkomen kan worden, te erkennen als een UV-gerelateerde beroepsziekte, net zoals nu al het geval is in Duitsland.

In samenwerking met de tech start-up SkinTwin willen wij op onze locatie het screeningsprogramma voor huidkanker gaan laten plaatsvinden. In grote lijnen bestaat dit screeningsprogramma uit een persoonlijke risico-inventarisatie wat betreft werksituatie en UV blootstelling. Hierna vindt er middels whole body imaging een digitale screening plaats gericht op aanwezigheid van UV gerelateerde huidschade en verdachte huidafwijkingen, waarna een dermatoloog voor de zekerheid de huid nogmaals nakijkt op aanwezigheid van verdachte huidafwijkingen. Na afloop hiervan wordt er een rapport opgesteld met hun bevindingen en mogelijke adviezen of eventueel zelfs een verwijzing naar het spreekuur van de dermatoloog voor een ingreep. Doordat er van uw huid een digitale evenbeeld is vastgelegd, kan er – door in de follow-up de whole body imaging te herhalen – een nauwkeurige periodieke opvolging plaatsvinden, dat met nadruk gericht is op vroeg-detectie van huidkanker. 

 

Personele bezetting 

Ingrid Rombouts, onze commercieel manager, heeft per 1 februari 2022 na een dienstverband van bijna 25 jaar haar baan opgezegd om op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Wij wensen haar veel succes en danken haar voor haar inzet en betrokkenheid bij onze organisatie. Wij zijn nu druk doende om haar vrijgekomen positie op korte termijn weer in te vullen. 

 

Nieuwe prijzen en indexering 

Met ingang van 1 januari 2022 zullen onze prijzen verhoogd worden met 3,4%. 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben of meer informatie krijgen over een van de genoemde onderwerpen, dan kunt u ons altijd bereiken via het secretariaat van de Corporate Travel Clinic Erasmus MC (telefoon 010-8201120) of via world@travelclinic.com.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *