Nieuws update

13 september 2023 Nieuwsbrief

Vooraankondiging Griepvaccinatie

De leverancier van de griepvaccins heeft aangegeven dat de precieze datum van uitlevering van de vaccins nog niet bekend is. De verwachting is dat zij vanaf medio oktober kunnen uitleveren aan de private sector.

Het is in ieder geval handig om de vaccinatiesessies na begin november in te plannen. Het is dan zeker dat de griepvaccins op voorraad zijn. Daarnaast is het ook beter voor de bescherming tegen griep (als gevolg van vaccinatie) om wat later te vaccineren, temeer omdat het hoogtepunt van de griepepidemieën veelal pas in eind januari – februari ligt en door wat later te vaccineren de mensen rond deze tijd beter beschermd zijn.

Wilt u er zeker van zijn uw team optimaal de winter door te helpen, registreer dan alvast uw interesse in uw griepvaccinatie campagne.

Indien gewenst komen wij bij u op locatie, mits het gaat om groepen werknemers.

Voor meer informatie, neem contact op met Rik van Peperstaten, business developer (010-8201131) of stuur een email naar world@travelclinic.com.

 

Zonveilig buitenwerken: laten we het vanzelfsprekend maken

Afgelopen mei deed Ewout van Baerveldt, dermatoloog, namens SkinTwin en de NVDV mee aan de brainstormsessie “huidkankerpreventie buitenwerkers” van het RIVM met als centrale vraag: Hoe kunnen we zonveilig buitenwerken vanzelfsprekend maken? Deze brainstorm werd georganiseerd door een aantal belangrijke partijen in Nederland:

Uit deze brainstorm kwamen waardevolle interventies om het risico op huidkanker door buitenwerk te verminderen. Zoals het creëren van meer bewustwording, het verzorgen van betere voorlichting, de inzet van technologie, juridische en organisatorische maatregelen, scholing voor (aankomende) werknemers en praktische hulpmiddelen om zonveilig buiten te werken.

 

Een samenvatting van deze interventies is terug te vinden in onderstaande lijst.

Juridische maatregelen

 • Verplichtingen op basis van Arbowet
 • Cao-afspraken
 • Preventief medische onderzoeken van personeel
 • ‘Zonveiligheidscontrole’ van werkplekken
 • Boetes en sancties van inspectie bij overtreding op naleving regels
 • Belonen van werkgevers die het goed voorbeeld geven d.m.v. jaarlijkse award

Gedragsverandering door bewustwording

 • Persoonlijke verhalen en foto’s van patiënten. Hierbij is het cruciaal dat de verhalen gaan over ‘eigen’ mensen uit de betreffende sector, die als interne influencer kunnen fungeren
 • Informatie over de gemiddelde hoeveelheid blootstelling aan UV-straling voor verschillende beroepen
 • Cijfers over huidkanker
 • Campagnes, gebruik van influencers (ook interne influencers) of bekende Nederlanders
 • Iconische bedrijven als voorbeeld gebruiken

Ondersteunende technologie

 • UV-werende (liefst ook verkoelende) kleding, helmen met bredere rand
 • (Mobiele) hulpmiddelen om schaduw te creëren
 • UV-sensoren (liefst met automatisch inlezen, bij ioniserende straling wordt de dosis ook gemeten) met tijdige alarmering om in te smeren
 • Informatieve apps
 • Robotiseren van werkzaamheden

Organisatorische maatregelen

 • Andere werktijden
 • Andere indeling/planning van werkzaamheden

Educatieve maatregelen

 • (Toekomstige) werknemers zo jong mogelijk scholen op gebied van veilige/gezonde arbeidsomstandigheden
 • UV-bescherming moet een cool imago krijgen
 • ‘Zonveiligheidsmaatregelen’ onderdeel maken van certificaat voor vakopleidingen
 • Gebruikmaken van de impact van beelden van huidkanker op gedrag ‘doe je het niet voor jezelf, bescherm jezelf dan voor je kinderen en andere geliefden

Praktische hulpmiddelen

 • Insmeerpalen met UV-index
 • Beschikbaar maken van een ‘zonnebrandkist’ (vergelijkbaar met EHBO-kist)

Het is van groot belang dat we samen belangrijke stappen zetten naar een (zon)veiligere werkomgeving! Wees proactief op dit gebied en werk met ons samen. Wij bieden in samenwerking met SkinTwin de huidkankerscreening aan. Kom vrijblijvend langs om kennis te maken met deze nieuwe technologie door contact  op te nemen met Rik van Peperstaten, business developer (010-8201131) of door een email te sturen naar world@travelclinic.com.

 

Vooraankondiging screening op kwaadaardige aandoeningen

Screening betekent dat een arts nagaat of je (een risico op) een aandoening hebt zonder dat je klachten vertoont. Door in een vroeg stadium een afwijking te ontdekken en te behandelen, kan een kwaadaardige ziekte in de kiem gesmoord worden. In Nederland zijn er drie systematische screeningsprogramma’s waarbij een groep uit de bevolking een uitnodiging ontvangt voor een bepaald onderzoek. Dit is het bevolkingsonderzoek (BVO) baarmoederhalskanker, borstkanker en dikke darm onderzoek.

Voor in Nederland ingeschreven personen geldt de oproep van het BVO. Voor mensen die niet in Nederland staan ingeschreven, maar wél in Nederland werken/wonen, of voor een Nederlands bedrijf werken en in aanmerking willen komen, kunnen wij deze testen  uitvoeren. Het kan ook zijn, doordat uw werknemers in het buitenland verblijven, dat er geen gehoor aan de oproep van het BVO gegeven kan worden. Wij bieden de mogelijkheid om de onderzoeken voor baarmoederhalskanker middels een uitstrijkje, borstkanker middels een mammografie of dikke darm kanker middels een ontlasting onderzoek op bloed door ons te laten uitvoeren.

Voor meer informatie, neem contact op met Rik van Peperstaten, business developer (010-8201131) of stuur een email naar world@travelclinic.com.

 

Uitbreiding van ons medisch team

Wij hebben per juni onze formatie artsen uitgebreid.  Dokter Zineb Fumarola – El Hamidi is per 15 juni jl. in dienst gekomen.  Zij heeft in 2013 haar huisartsenopleiding en dit jaar de opleiding Integrale geneeskunde en leefstijlgeneeskunde afgerond.  Zij spreekt meerdere talen: Engels, Arabisch en Italiaans.

Dokter Lendira de Sousa Fortes is per 20 juni jl. in dienst gekomen. Zij heeft in 2020 haar huisartsenopleiding afgerond. Tevens is zij lid van de Women’s & Childeren Health Responsible stichting. Ze spreekt meerdere talen waaronder Creools, Engels en Portugees.

Beiden zullen vanaf september 2023 ook meedraaien in de 24/7 dienstverlening.

 

Uitbreiding van ons Emergency Respons Medic team (ERM)

Ons team van Emergency Respons Medics is uitgebreid met Grätia van de Wiel. Grätia is al enige jaren werkzaam bij de Corporate Travel Clinic Erasmus MC als reizigersverpleegkundige. Zij heeft inmiddels de benodigde opleidingen zoals de AMLS, PHTLS en BOSIET met goed succes afgerond. Wij zijn er trots op om haar in ons team van ERM te mogen opnemen en te worden uitgezonden en jullie op medisch gebied te mogen ondersteunen bij de internationale projecten.

 

Animatie Corporate Travel Clinic Erasmus MC B.V. (herhaald bericht)

Vanuit een aantal bedrijven is de vraag gekomen op welke wijze de reizende werknemers kunnen worden meegenomen in een goede voorbereiding voor de volgende opdracht in het buitenland. Wij hebben hiervoor een korte animatie ontwikkeld. Deze animatie kunt u gebruiken om intern te verspreiden op uw intranet, nieuwsbrief of uitnodigingsbrief voor een health check. De animatie is hier te downloaden.

 

@-learning animatie (herhaald bericht)

Als vervolg op bovengenoemde animatie werken wij aan een volledig nieuw ontwikkelde

e-learning voor specifiek uw werknemer die voor korte of langere tijd naar het buitenland wordt uitgezonden. In deze e-learning, die wij World Wise Travel als naam meegegeven hebben, komen de meest voorkomende medische problemen die samenhangen met een verblijf in het buitenland aan bod. Elk onderwerp wordt ingeleid aan de hand van een speciale animatiefilm, waarna het onderwerp wordt uitgewerkt met aanvullende informatie en prikkelende multiple choice vragen. De verwachting is dat wij deze @-learning eind 2023 kunnen aanbieden.

Hier kunt u de bovenstaande animatie downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *