Update: COVID, huidkankerscreening, welkom Rik en openingstijden

02 mei 2022 Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief praten we u bij over een viertal onderwerpen, namelijk:

  1. Update COVID-19 pandemie 
  2. Update huidkankerscreening 
  3. Personele bezetting 
  4. Openingstijden feestdagen 

 

  1. Update COVID-19 pandemie

Nu ruim 2 jaar verder in de Sars-CoV-2 pandemie, kunnen we spreken van een virus waarvan de  impact op de gezondheid van de personen wereldwijd afnemend is.  

Wereldwijd zijn er in totaal enorme aantallen (502 miljoen per 12-04-2022) besmettingen geregistreerd, echter in de meeste landen lopen de besmettingen langzaam aan terug, het aantal  ziekenhuisopnames en ernstige ziekteverloop worden ook steeds minder gerapporteerd. 

Vooralsnog is het vooral het Omikron B1 en B2 virus wat zorgt voor de grotere aantallen  besmettingen, maar deze virus-versie is gelukkig een stuk minder ziekmakend dan zijn voorgangers. 

Desondanks beïnvloedt het virus toch nog dagelijks ons leven en werk, omdat er nog steeds  maatregelen en adviezen gelden om besmetting en verspreiding tegen te gaan.  

Dit geldt zeker voor die personen die in groepsverband werken, dan wel in Nederland maar ook in  het buitenland, of voor hun werk naar het buitenland moeten afreizen. Daar gelden mogelijk nog  andere regels en richtlijnen die dan weer specifieke eisen met zich mee brengen. Zeker lokaal kan er  nog, door bv recente uitbraak(zie China/Shanghai), nog veel strenger de regels en richtlijnen  worden gehanteerd en nageleefd. 

Deze specifieke regels en richtlijnen kunnen onder andere nog steeds het tonen van een negatief  resultaat van een Rapid Antigen of PCR test zijn, of quarantaine. De Rapid Antigen en PCR testen  kunnen en zullen wij vooralsnog voor onze cliënten  verzorgen, met de bijbehorende  certificaten.

 

  1. Update Huidkankerscreening 

Binnen de ‘Zon en Huidkanker’ pilot werden 100 cliënten van de CTC gescreend op huidkanker,  het voorstadia van huidkanker en zonschade-kenmerken. Dit gebeurt met behulp van een geavanceerde  SkinTwin huidscreening-studio. Deze studio is een nieuw middel om huidkanker vroegtijdig op te  sporen en wordt naast de vaste keuringsfaciliteiten van de CTC gebruikt.  

Bij 5 van de 100 cliënten die vrijwillig meededen  aan de pilot werd huidkanker gedetecteerd. Er  werden melanomen, plaveiselcelcarcinomen en  basaalcelcarcinomen gevonden. Twee cliënten hebben in dit kader reeds een operatieve ingreep ondergaan. Deze cijfers sluiten helaas aan op de meest recente cijfers van de Nederlandse kankerregistratie. In 2021 werd bij meer dan 80.000 mensen huidkanker vastgesteld. In de grafiek is de opmars van  huidkanker duidelijk te zien over de afgelopen 2  decennia.  

Buitenwerkers waaronder zeevarende werken veel en lang in de volle zon, waardoor de huid  onbewust zonschade oploopt. Zonschade is een belangrijke risicofactor voor huidkanker en daarom  van groot belang. Bij de overgrote meerderheid van de deelnemers werd ook inderdaad forse  zonschade waargenomen. Dit betrof hoofdzakelijk het gelaat, hals, nek (zogeheten zeeman-huid),  borst en schouders. SkinTwin gebruikt speciale UV-scan apparatuur om deze zonschade zichtbaar te  maken.  

Naast de zonschade gerelateerde afwijkingen werden ook andere (behandelbare) huidziekten  gedetecteerd: psoriasis, eczeem, schimmel van voeten, en het vocht vasthouden in de onderbenen.  Een groot deel van de cliënten greep de kans om vragen te stellen (en onzekerheid te delen) inzake  goedaardige huidafwijkingen, zoals steelwratjes, dermatofibromen en moedervlekken. 

 

Positieve feed-back 

De ‘proefpersonen’ geven op basis van een feed-back formulier aan veel voordelen te zien in de  SkinTwin huidkeuring. Opvallend is dat de deelnemers unaniem met “ja” antwoorden op de vraag  “zou je deze keuring aan een collega aanraden?”. Daarnaast zijn de deelnemers zeer tevreden over  de vlotheid en zorgvuldigheid van de huidkankerscreening. 

 

Huidkanker slim-af zijn 

Waar de huisarts of moderne Apps slechts één verdachte plek per keer beoordelen, controleert  SkinTwin de gehele huid op verdachte moedervlekken. Hiervoor gebruikt SkinTwin state-of-the-art  “Vision” technologie. Het behoeft weinig uitleg dat deze manier van screenen veel krachtiger is dan 

het beoordelen van één enkele plek. Bovendien biedt SkinTwin een unieke follow-up aan. Deze  bestaat uit een periodieke beoordeling van de huid door de dermatoloog in combinatie met een  digitale follow-up van de oorspronkelijke screening. Kleine veranderingen van de huid kunnen zo  objectief en doeltreffend worden opgespoord. Dit vormt een belangrijk wapen in de strijd om  vroegtijdig huidkanker te detecteren. Essentieel, omdat vroegtijdige detectie de kans op genezing  maximaliseert.  

Een nadeel is wel dat de service van SkinTwin niet binnen het reguliere zorgverzekeringspakket valt.  Toch wegen de kosten van een screening niet op tegen het leed voor de client wanneer een  huidkanker te laat wordt gevonden. Daarnaast komt personeel met huidkanker in een langdurig  behandeltraject terecht wat uitval op de werkvloer tot gevolg heeft.  

 

Impact van huidkanker aantoonbaar verminderen 

De teamleden van SkinTwin zien preventie in combinatie met screening als belangrijk middel om het  aantal huidkankergevallen te verminderen. En dan met name binnen hoog-risico beroepen omdat  deze groep het meeste baat heeft bij preventie en screening. “Door de huid regelmatig te keuren en  de juiste preventieprogramma’s in te zetten, kunnen bedrijven op meerdere locaties de  bedrijfsveiligheid fors verbeteren”, aldus CTC. “Individuele personeelsleden worden zich meer  bewust van hun zonschade en passen hun werkgedrag aan.” 

CTC heeft de SkinTwin huidscreening in haar portfolio opgenomen en de eerste bedrijven maken  gebruik van deze dienst. Dat zullen er later zeker meer worden is de verwachting. Screening vindt  plaats op locatie bij de CTC. Daarnaast wordt binnenkort een proef gestart om met mobiele studio’s  huidkeuringen te verzorgen op locatie.  

 

  1. Personele bezetting 

Met ingang van 1 april 2022 is Rik van Peperstraten in dienst getreden als Business Developer. Rik heeft een ruime ervaring op dit vlak en zal zich binnen ons bedrijf gaan richten op onze bestaande relaties, maar ook vooral new business. Wij zijn verheugd met zijn komst en u zult hem zeer zeker in de komende periode gaan ontmoeten. Hij stelt zich graag even aan u voor: 

Geachte lezer, 

“Enthousiast, ambitieus en gedreven”, dat ben ik! Ik ben net begonnen in mijn nieuwe aanstelling en  wil mij graag persoonlijk aan u voorstellen. Mijn naam is Rik van Peperstraten en ik zal de rol van  Business Developer op mij gaan nemen binnen het CTC Erasmus MC.  

In mijn carrière heb ik mij voornamelijk bewogen binnen de logistiek, scheepvaart en robotica. Na  veel plezier beleefd te hebben in deze branches was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Deze nieuwe  uitdaging heb ik mogen vinden bij het CTC Erasmus MC. Ik ben enorm trots, dat ik mijn expertise mag  delen binnen het bedrijf en met u als klant. Ik zal mij toeleggen op het spreken en bezoeken van  zoveel mogelijk bestaande klanten. Maar daarnaast zal ik ook mijn pijlen gaan richten op het  aantrekken van nieuwe klanten om een meer divers en duurzame clientèle schare op te bouwen.

Vandaar dat ik gebruik wil maken van deze aangelegenheid om u te informeren dat ik de komende  periode contact met u zal opnemen om de positieve samenwerking van de afgelopen jaren door te  trekken naar de toekomst. Hopelijk tot snel. 

Met vriendelijke groet, 

Rik van Peperstraten 

 

 

  1. Openingstijden (feestdagen) 

Op weekdagen tijdens kantooruren van 8:30 uur tot 17:00 uur en op weekenddagen en de  feestdagen van 9:00 uur tot 10:00 uur (alleen voor COVID diagnostiek). Op twee vrijdagen zijn er  verplichte verlofdagen, op die dagen zijn wij alleen in de ochtend geopend voor COVID diagnostiek.  

Pasen, zondag 17 en maandag 18 april; 

Koningsdag, woensdag 27 april; 

Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei; 

Verplichte vrije dag vrijdag 6 mei; 

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei; 

Verplichte vrije dag vrijdag 27 mei; 

Pinksteren, zondag 6 en maandag 7 juni. 

Wilt u een afspraak maken voor een PCR test, een antigeen sneltest, een serologie test of wilt u  graag meer informatie opvragen? U kunt telefonisch contact opnemen via 010-8201120 of stuur een  mail naar world@travelclinic.com. Uw mail wordt óók op weekend- en feestdagen gelezen.  

Benodigde gegevens om een afspraak in te plannen: uw naam, geboortedatum, BSN,  paspoortnummer, emailadres en een telefoonnummer. 

Ons team wenst u fijne feestdagen en heel graag tot spoedig ziens. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *